Start LinkSYSTER
Beskrivning
Exempel
Specifikationer
Andra SYSTER
Unplugged!
LinkSYSTER arbetar i publika
mobiltelefonnät (som GSM). Den ger en
transparent länk, dvs ger oanade
möjligheter att fylla vardagliga tekniska
behov. Fjärrkontroll, övervakning,
programuppdatering, nedladdning,
fjärrservice och mycket annat. Till och
med realtidsbaserad positionering. Det
kan inte finnas något enklare sätt att
öka graden av kundservice och kvalitet
där seriell kommunikation används.

Det här är något verkligt användbart och
mycket funktionellt. Nästan så att det
verkar för enkelt. Det går alltså att
använda trådlös överföring i existerande
funktioner, system eller applikationer istället
för en RS232-kabel. Precis som det är.
Inget att anpassa eller ändra. Bara ersätta
kabeln.

Antag att det sitter en mikroprocessor
någonstans. T.ex i ett fordon, en maskin,
ett trafikljus, en hiss osv. För normal
service, omprogrammering eller analys åker
man ut till enheten och ansluter sin dator,
terminal eller annan enhet. Man måste göra
så för enheterna kan inte arbeta mot ett
modem. Ett ofta återkommande problem.

Istället använder man ett par LinkSYSTER
och får en transparent länk mellan lokal
utrustning och den utlokaliserade enheten.
Dessutom protokoll- och flödesoberoende.
Det går till och med att byta utrustning
eller programvara utan att länken bryts.
Under upp- och nedkoppling blir inte heller
funktionen störd av "skräptecken". Bara en
transparent länk när den behövs. Arbetar i
publika mobiltelenät som t.ex GSM.

Läs mer på sidan "Exempel".

Detta är vår nyaste SYSTER. Fler är på
gång. Nästa släpps ut i oktober 2004.
En produkt från:

MOBITERM AB
www.mobiterm.se
www.ieab.se

info@SYSTER.info

Den trådlösa tråden!
LinkSYSTER
Den snabba och enkla vägen för trådlös
användning i existerande funktioner. Den
enkla vägen till förbättrad kundservice och
utökad funktionalitet.
Vi söker
distributörer i
flera länder.
Skicka gärna en
förfrågan.

info@SYSTER.info