Våra SYSTER fyller olika och skiftande
behov inom trådlös kommunikation. Det
är flexibla enheter och utvecklade för
att passa olika användningsområden.
De finns även för kundanpassade
tillämpningar.

Vi har nu utökat sortimentet med ett
helt nytt koncept. LinkSYSTER. Det är
den första baserad på vår nya
plattform. I slutet av 2004 finns det
ytterligare två SYSTER för andra
användningsområden.


Vår nyaste funktion. Den etablerar en
transparent länk mellan seriella asynkrona
(RS232) enheter. En idealisk enhet för
fjärrservice, dataloggning, kontroll,
underhåll och mycket annat. För GSM och
TDMA.

MicroSYSTER
En generell enhet för flera olika nät. Överför
larm, indikationer, varningar och binära
signaler. Arbetar mot skrivare,
processorerer, GPS, läspennor och liknande.
Finns för Mobitex, GSM och TDMA.

PicoSYSTER
En mindre version av MicroSYSTER. Gjord
för GSM och TDMA.

AttoSYSTER
Vår minsta version och utvecklad för OEM
applikationer i GSM och TDMA.

Vår SYSTER-familj
Vi söker
distributörer i
flera länder.
Skicka gärna en
förfrågan.

info@SYSTER.info
For information about other products in Wireless:
In English language about SYSTERs
Information om Inge Eklund AB
About Mobiterm and our products: www.mobiterm.se
About ITisWireless products: www.itiswireless.com